THÔNG TIN CƠ BẢNNHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN


LỊCH SỬ CỦA BẠN


Lịch sử việc làm:Lịch sử hình sự:

Lịch sử hàng không:NỀN TẢNG Y TẾ

Bạn sẽ được yêu cầu lấy Giấy chứng nhận y tế loại 1 từ FAA trước khi làm phi công hàng không.